Logo van Van Manen & Partners

Werkwijze & tarieven

Kernachtig in benadering

U praat, ik luister. Naar uw financiële ideeën, wensen, eisen, beelden, doelen, fantasieën, kansen en vooruitzichten. Ik noteer, reageer en anticipeer. Samen komen we tot de kern: wat is in uw positie mogelijk en haalbaar? Hoe krijgt u het financiële advies waarin samenhang zit en dat u dus als gegoten zit? Is het wel of niet verantwoord om bepaalde financiële verplichtingen aan te gaan?

Het kan zijn dat u uw eisen moet bijstellen; die zorgplicht moet ik voor u vervullen. Dat doe ik principieel vanuit mijzelf, maar ook omdat ik krachtens mijn erkenningen en certificaten daaraan ben gebonden.

Ik adviseer en implementeer. U kunt mij ook raadplegen zonder dat dit leidt tot het afnemen van een financieel product. Misschien wilt u een sparring-partner, of ondersteuning bij uw contacten met uw bank of vermogensbeheerder. U bent van harte welkom.

Provisie of uurtarief.

Onze dienstverlening is - natuurlijk - niet gratis. Wij werken in principe op basis van uur- of verrichtingentarief. Dat spreken we van te voren met u af. In het Servicedocument treft u een tarievenoverzicht aan voor de meest voorkomende adviestrajecten. In de Standaard DVD volgens Model AFM ziet u in zeer algemene termen wat wij voor u doen en krijgt u een ruwe indicatie van de kosten van onze dienstverlening.

Tot 2013 bestonden provisie en uurtarief als beloningssysteem nog naast elkaar. Per 1/1/2013 is voor complexe financiële producten een provisieverbod (link naar filmpje) van kracht.   

Van Manen & Partners Servicedocument (versie 2018)

Algemene Voorwaarden      Privacy Statement  

AFM DVD Hypotheekvraag      AFM DVD Risico's afdekken     AFM DVD Vermogen

Wij willen invulling geven (in veel gevallen jaarlijks) aan onze wettelijke zorgplicht. Dit brengt een periodieke tijdsinvestering met zich mee. In principe wordt hiervoor een servicevergoeding met u overeengekomen. Voor bestaande contracten is soms sprake van een doorlopende provisie, waaruit wij deze werkzaamheden financieren.

De servicevergoeding is gekoppeld aan het financiële product waarvoor is geadviseerd/bemiddeld, of waarvoor het beheer is overgenomen door Van Manen & Partners. De servicevergoeding dekt onze werkzaamheden op het gebied van ‘monitoring’ en ‘beheer’.

Monitoring:

  • Check passendheid financieel product bij eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden (exclusief advieswerkzaamheden noodzakelijke /gewenste aanpassingen)
  • Signalering relevante fiscale wijzigingen m.b.t. lopend contract (eventueel via Nieuwsbrief minimaal 2x per jaar)
  • Signalering relevante wijzigingen in productvoorwaarden 
  • Check op alternatieven (prijs/kwaliteit), exclusief eventuele advieswerkzaamheden implementatie nieuw contract 
  • Beoordelen verlengingsvoorstel hypotheek
  • Check beleggingsprofiel (minimaal 1x per 4 jaar, of bij gewijzigde persoonlijke omstandigheden), zie verder individuele ‘overeenkomst beleggingsdienstverlening’
  • Bewaking behalen financiële doelstelling, advies voor eventueel bijsturen

Beheer:

  • Registratie contracten in Online Financieel Dossier, administratief beheer
  • Verwerking polisbladen, waarde-overzichten, correspondentie verzekeringsmaatschappijen, banken etc.
  • Beantwoording vragen m.b.t. beheer van het financiële product