Logo van Van Manen & Partners

Financiëel advies

U zorgt er zelf voor. Of uw omgeving doet dat voor u. Uw leven is een aaneenschakeling van veranderingen. De enige constante, zoals wel wordt gezegd. In elke levensfase die u privé dan wel zakelijk doormaakt, van starter tot gepensioneerde, van medewerker in loondienst, IB-ondernemer/ZZP-er tot DGA, krijgen u en uw dierbaren te maken met financiële vragen, antwoorden en beslissingen. Die zijn van - soms grote - invloed op uw manier van bestaan.

Hoe gaat u daar mee om? Hoe behoudt u het overzicht? Wie vraagt u om over uw schouder mee te kijken? Om vervolgens te komen met ideeën, suggesties en voorstellen die financieel hout snijden?

Partners op afroep

Ik werk zelfstandig, onafhankelijk en objectief. Elke schijn van verbondenheid met aanbieders is afwezig. Mijn werkterrein beslaat hypotheken, betalingsbeschermers, toekomstvoorzieningen en vermogensplanning. Indien nodig laat ik mij daarbij assisteren door specialisten - bijvoorbeeld op het gebied van juridische vraagstukken (notariaat, advocatuur), assurantie- en beleggingsvormen en pensioenregelingen en -berekeningen. Het is een select gezelschap, waarvan ik de leden als mijn partners beschouw en waar ik zuinig op ben. Samen met hen vorm ik een compleet netwerk dat voor u persoonlijk klaarligt. 

Wat betekent partnership voor u?

Daarnaast heb ik ook mijn cliënten nodig om tot een passend advies te kunnen komen. In die zin ga ik ook een partnership met u aan. En op dat partnership met mijn clienten ben ik bijzonder zuinig.

Zorg voor uw nabestaanden